Foto van Jean Henkens

Jean Henkens

Bioloog en groene architect bij Center Parcs

Ik ben Jean Henkens en al 25 jaar de bevlogen bioloog en landschapsarchitect van Center Parcs. Meer ...

Even voorstellen ...

Ik ben Jean Henkens en al 25 jaar de bevlogen bioloog en landschapsarchitect van Center Parcs.


Wat Center Parcs is, dat weet volgens mij heel Europa al, maar even heel in het kort. We zijn “DE” plek waar je een heerlijke ontspannen en/of spannende vakantie kan doorbrengen midden in de natuur, en dan wel de echte natuur.  Mijn hele leven en mijn passie draaien om het creëren en het optimaal in stand houden van een mooi en gezond bos, waar mens en natuur samenleven zonder dat er verliezers zijn in dit samenspel.


Bij Center Parcs vind je vakantieparken die al meer dan 20 jaren bestaan. Het zijn stukken bos die vroeger als productiebossen zijn aangeplant en waar Center Parcs op een uiterst zorgvuldige wijze het park heeft ingeplant.


Na de bouw van het vakantiepark wordt het bosgebied omgevormd tot een nieuwe natuurontwikkelingszone. Er worden gemiddeld zo’n half miljoen nieuwe bomen, struiken en planten aangeplant. Het zijn altijd streekeigen
soorten in een enorme variatie. Sommige soorten zijn al jaren verdwenen en worden terug geïntroduceerd.


Na 2 à 3 jaren zie je al duidelijk dat de natuurlijke variatie in het vakantiebos rijker wordt. De invloed van een gemengd bos met een grote rijkdom aan plantensoorten trekt allerlei vogels, vlinders en zoogdieren aan.  De bouw van vakantiehuizen biedt aan allerlei levensvormen een unieke ontwikkelingskans. Zo ontstaan er aan de noordgevels van de vakantiewoningen andere biotoopjes dan aan de warmere zuidgevels.  Vleermuizen vestigen zich in de spouwmuren, klimplanten tegen de muren vormen nestplaatsen voor vele vogelsoorten, mossen en varens ontwikkelen zich op de gevels en planten- & diersoorten die droogte tolereren zoeken de meest zonnige plekjes op.


Op een vakantiepark bij Center Parcs is slechts 10 % van het grondoppervlak bebouwd of verhard. Je kan rustig stellen dat enkel 70 % van het bosgebied extensief bezocht wordt door gasten. In deze gebieden heeft de natuurlijke ontwikkeling geen invloed van de bezoekers.


Center Parcs kan trots zijn op zijn natuurlijke schatkamer. Het is één van de zeldzame plekken die ik ken, waar mens en natuur samenleven zonder een bedreiging te vormen voor elkaar.


Op een vakantiepark als De Vossemeren, De Kempervennen of Het Heijderbos zie je dat er diersoorten voorkomen die je normaal zelden of nooit ziet, zoals het goudhaantje, de kneu en het blauwborstje, maar ook plantensoorten zoals tongvarens, zonnedauw, dopheide en jeneverbes, die zich spontaan vestigen te
midden van duizenden mensen.


Het is een voorrecht om mee te mogen werken aan dit natuurvriendelijk concept, om te zien en te ervaren dat – indien de mens echt wilt – het samenleven in en met de natuur hier in West-Europa ook in 2011 best mogelijk
is.


Het liefst van al wil ik mijn passie en visie over de natuuropbouw aan jullie uitleggen en iedereen deelgenoot maken van de “secrets of nature”.